Реф ерендумът ще легитимира партийното безхаберие
„Да” не поражда срочни и конкретни ангажименти нито за това правителство, нито за следващото.
Провеждането на национален референдум по важен за страната въпрос е пряка демокрация в действие. И това е най-хубавото в него. Идеята за предизвикването му е чудесна, тъй като за първи път в най-новата ни история директно се иска мнението на върховния суверен в държавата – българския народ. И може би с това се изчерпва до голяма степен положителното в тази идея. Първоначалният въпрос за допитването беше ненужно конкретен и изискваше значителна професионална компетентност, за да можеш да бъдеш убеден в правилността на отговора си. Впоследствие парламентът
преформулира въпроса и го направи още по-абсурден
Може би такава е била и целта? В крайна сметка, един действително важен за страната ни въпрос се обсебва от политическите партии и се експлоатира за партийни нужди. Едни, твърдо убедени в правотата си, в характерен за тях стил на поведение, не приемат компромисни решения. Други се лутат в позициите си, разкъсвани между разума и партийния интерес. За тях очевидно е силно притеснително да изразят публично мнение по този въпрос, подобно на изразеното от основния им политически опонент. Трети, които вероятно единствени са забравили своя личен принос за съсипията на българската енергетика след 2000-та година, надменно се дистанцират от този важен за страната ни дебат. Така че предстоящият референдум на първо място ще легитимира на 27-ми януари партийното безхаберие и липсата на достатъчна експертност в политическите партии.
По-важното за нас – българските граждани е това, дали искаме страната ни при необходимост да има принципната възможност да развива своята ядрена енергетика, която и за в бъдеще да остане основен компонент на електропроизводството у нас. Ако приемем, че формулираният от парламента въпрос е принципен по своя смисъл, моят принципен отговор е „Да”! Това
„Да” не поражда срочни и конкретни ангажименти
нито за това правителство, нито за следващото. То ще даде само значителна степен на свобода при взимане на решения от следващите правителства, свързани с устойчивото развитие на българската енергетика, ако след професионална оценка се прецени, че страната ни се нуждае от нови ядрени енергопроизводствени мощности. За съжаление, приетата през 2011 г. трета по ред Енергийна стратегия има много близък хоризонт – 2020 година. Трябва да се знае, че най-близката реална възможност за изграждането на нова ядрена мощност е извън обхвата й, т.е. след 2020 г. Много са факторите, които ще трябва да отчита всяко българско правителство при приемането на решения, свързани с развитието на ядрената енергетика у нас. И отново ще кажа-тези бъдещи решения трябва да бъдат професионално аргументирани и подвластни единствено на националните ни интереси. Затова, нека да кажем „Да” на повечето възможности за развитието на този особено важен за икономиката на страната ни бранш.