На 14 декември 2012 год. в к.к.”Боровец” НСФЕБ проведе своя пореден Федерален съвет.  В заседанието взеха участие председателите и секретарите на синдикалните организации към Федерацията. В работата на съвета взе участие  и  вицепрезидента на КНСБ Чавдар Христов, който запозна участниците с предстоящите задачи и приоритети на КНСБ. Председателят на Федерацията инж.Божидар Митев изнесе информация за дейността на Федерацията след заседанието на ФС от м.юни, състоянието на социалния диалог в бранша, организационно състояние и предстоящи задачи. Зам.председателят  на ЦКК инж.Наталия Ангелова  запозна членовете на ФС с констатациите  на комисията от извършената проверка за изпълнение на уставните задължения на основните членове на НСФЕБ. Зам. Председателят на Федерацията Росица Соколова информира за работата на организациите по проекта „На път”. Координаторката на изградената Младежка мрежа в НСФЕБ към Младежки форум 21 век КНСБ- Цветелина Панбукчиян, представи дейността на младежите и участието им в проведените форуми. Участниците в съвета бяха запознати с предложение” на СиВЗК за застраховка „Живот и рента” и презентация за разширяване дейността на ПОК Доверие, в която компания НСФЕБ е акционер.  Мозаик Трейнинк проведе двучасово обучение на членовете на съвета на тема „Битките в полза на хората – как да печелим”.Обсъдено бе и създаването на организация за  оказване на спешна парична помощ на председателя на синдикалната организация на НСФЕБ в ЧЕЗ Разпределение – Плевен- колегата инж. Цветомир Кацарски във връзка с предстоящата му операция.