На   26.11.2012г в гр.Варна бе проведената пресконференция на СНЦ „МФ 21 век КНСБ с участието на президента на КНСБ Пламен Димитров. В пресконференцията взеха участие  и координаторът на Младежка мрежа в НСФЕБ към КНСБ Цветелина Панбукчиян, заместника  й Володя Василиев и  младежи от младежката мрежа в гр.Варна – Димитър Добрев, Валентин Калчев. Присъстващите представители на медиите бяха запознати с целта, идеите, вижданията на младежите приети на проведеното на 24-ти и 25-ти ноември тази година Общо Събрание на СНЦ „Младежки форум 21 Век“, както и с набелязаните мероприятия за 2013г. на  младежите от цяла България.  Сред тях са: популяризиране на основните човешки и граждански права, в т.ч. трудови, социални и синдикални права, сред младите хора; насърчаване на гражданската активност, социално включване и активно участие в процесите на вземане на решения в страната; активно включване на младите в обществено-политическия дебат относно цената на труда и разработването на смислени алтернативи от младите относно визията за развитие на икономиката в България; младежка заетост и достойно заплащане; стажове за младите хора; професионално ориентиране и консултиране на младежи; организационно развитие и укрепване на младежката организация на регионално и секторно ниво;  и др. Младежите от гр.Варна споделиха и няколко конкретни предложения за  спортни и културни мероприятия, които предстои да бъдат проведени през 2013г. в гр.Варна.

 

Координатор Младежка мрежа НСФЕБ

Цветелина Панбукчиян