Уважаеми колеги и приятели,

Един от нас – Цветомир Кацарски – председател на синдикалната организация на НСФЕБ в  ЧЕЗ Разпределение гр.Плевен, се нуждае от трансплантация на бъбрек. За извършване на операцията са му необходими  70 000 евро. На заседанието на Федералния съвет  в Боровец, членовете на съвета събрахме 3 051 лв. Всеки ден е животоспасяващ за Цветомир, затова приканваме всички вас да му помогнем колкото е възможно по-бързо.  Банковата сметка на НСФЕБ за набиране на средства е:

СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

IBAN: BG67BUІB98884098745300, BIC: BUIBBGSF

ИВАНКА СТЕФАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

от СО …………………

ЗА ПОМОЩ НА ЦВЕТОМИР