Днес, 16 ноември 2012 год., от 11,00 ч., в сградата на КНСБ, в заседателната зала на 11 етаж бе проведено заседание на председателите на синдикалните организации при НСФЕБ в ЧЕЗ Разпределение България АД. Заседанието бе ръководено от председателя на Федерацията инж.Божидар Митев. Участниците в заседанието обсъдиха последните предложения на Работодателя за ръст на работните заплати в дружеството през 2012 год. За представители на НСФЕБ в КСС бяха избрани: Станислав Георгиев Любомирски – София град; Николай Миков – София област и Иван Димитров – Враца. В тяхно отсъствие същите ще  бъдат замествани от: Светослав Георгиев -София град; Румяна Никова – Благоевград и Петко Петков-Ловеч. Гост на заседанието беше и новоизбраният председател на синдикалната организация на НСФЕБ  в ЧЕЗ Електро АД – инж.Нона Даракчиева.