Уважаеми колеги,

Стартира информационна кампания за новите схеми “На път” и “Ново работно място”: http://www.az.government.bg/ophr/storage/news/81_dreamstime_s_14789164_m.jpg.Стартира информационна кампания по схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “На път” и “Ново работно място”. В периода 05-09.11.2012 г. в 9 града в страната екипи на Агенцията по заетостта ще представят и разясняват на работодателите възможностите и насоките за кандидатстване по двете нови схеми на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Първият информационен ден ще се проведе на 5 ноември, от 10.00 до 17.00 ч. в “София Принцес хотел”, зала “Европа”. Срещите с представителите на бизнеса ще се проведат последователно във Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Благоевград. Графикът на информационната кампания е приложен.   Схема “На път” предоставя на работодателите финансиране за организиран транспорт до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица за период до 12 месеца. Ще могат да пътуват работници от населени места, които са отдалечени до 100 км от фирмата или предприятието, където работят. Общият бюджет на схемата е над 20 млн. лв. Размерът на помощта, от която работодателите могат да се възползват, е от 20 000 лв. до 390 000 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения по схемата е 11 януари 2013 г.

Схемата накратко:Бюджет -20485201 лв; Минимален размер на помощта – 20 000 лева; Максимален размер на помощта – 390 000 лева; Допустими кандидати – Работодатели; Допустимо е партньорство между работодатели; Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място (до не повече от 100 км ) от работодателя за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;  Не се изисква съфинансиране; Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място – 15 000

Схема “Ново работно място” има за цел да насърчи бизнеса да осигури обучение и заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст за период от 6 до 12 месеца. На работодателите се осигурява подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на новото работно място. Схемата е с бюджет от 18 млн. лв. и ще осигури обучение и заетост на повече от 2 000 млади хора в страната. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 декември 2012 г.

Схемата накратко:Бюджет 18 000 000 лв;Минимален размер на помощта – 20 000 лв; Максимален размер на пом.щта – 390 000 лв.;  Допустими кандидати – Работодател; Целева група – безработни младежи до 29-годишна възраст; Професионално обучение и обучение по ключови компетентности; Предоставяне на средства за възнаграждения за период от 6 до 12 месеца на база минимален осигурителен доход за длъжността;  40 % кръстосано финансиране; Не се изисква съфинансиране; Брой лица, включени в обучение – 2 200; Брой лица, включени в заетост след обучение – 2 000.

Моля, участвайте в информационната кампания, там където все още има възможност, и съдействайте на Работодателя да подпомогне ежедневно пътуващите  до работното място. Благодарим за подкрепата!

Графикът за провеждане на кампанията можете да изтеглите от тук, а възможностите – от тук.

Успешни дейности !

Роса Соколова – Зам. председател НСФЕБ-КНСБ