На 31 октомври 2012 год. в гр.Кърджали бе учредена синдикална организация на НСФЕБ-КНСБ в „ДР ПЕНДЛ И ДР ПИСВАНГЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. За председател на организациата е избран Иво Драгнев и за секретари Красимира Димитрова и Ервин Шакир. Добре дошли колеги в семейството НСФЕБ.