Уважаеми колеги,
Обръщам се към всички, които проявиха интерес към ОП Развитие на човешките ресурси и по-точно към проект НА ПЪТ.След среща в МТСП, поради институционално съгласуване на процедурата, схемата НА ПЪТ ще стартира след 15.11.2012г, вместо както беше обещано в края на септември. Ще бъдем уведомени допълнително за старта. Зависим изцяло от държавните институции, но сме уверени, че си заслужава усилията и че можем да се справим.
Очакваме от всички вас и най-вече от преговарящите с Работодателя подкрепа относно схемите на ОП Развитие на човешките ресурси и по-специално за проекта НА ПЪТ, по-късно и за останалите по схемата. Инициирайте и проведете, не отлагайте за по-късно,среща с ръководството на фирмата и докладвайте наличната информация към момента относно насърчаването на географската мобилност и необходимостта от подкрепа на ежедневно пътуващите до работното място.
На сайта на Агенцията по заетост са публикувани насоките за кандидатстване по ОП РЧР – НА ПЪТ за публично обсъждане.
Изпращам ви линк, където можете да намерите подробности по програмата НА ПЪТ.
http://www.az.government.bg/OPHR/procedures.asp?type_id=1

Получили сме запитване от ръководствата на фирми в бранша.
Апелираме за по-голяма активност от ваша страна, за да помогнем на нуждаещите се синдикални членове.
Вярваме в добрия резултат на проект НА ПЪТ и във вашата синдикална всеотдайност.
Благодаря на всички за подкрепата!

Зам. Председател НСФЕБ – КНСБ Роса Соколова