На 13,14 и 15 декември 2012 год. в залата на хотел „Самоков“ – к.к. „Боровец“ ще се проведе редовно заседание на Федералния съвет на Федерацията.

Начало на пленарното заседание –  14 декември 2012 г. от 9,00 ч. Регистрацията на участниците във Федералния съвет ще започне след 12,00 часа на 13 декември 2012 год. Заседанието на Изпълникелния комитет на НСФЕБ ще се проведе на 13 декември 2012 год. Дневният ред и информация по организацията и провеждането на съвета ще бъдат публикувани допълнително.