На 5 и 6 октомври 2012 год. ще бъде учредена  секция „Младежки форум 21” към  СНЦ „Младежки форум 21 век” – КНСБ. Срещата ще се проведе в сградата на КНСБ, залата на 11 етаж и ще започне на 5 октомври 2012 год. от 13,00 ч.

Необходимо е ,участниците да носят със себе си оригиналните молби и таблица и 5 /пет/ лв. за членски внос.

Програмата за протичане на срещата и участие в проявите на СНЦ-КНСБ във връзка със Световния ден за достоен труд ще изпратим допълнително.