Днес, 16 август 2012 год. социалните партньори в енергетиката договориха минималните осигурителни прагове на основните икономически дейности за 2013 год. Таблицата може да изтеглите от тук.