Здравейте ,

във връзка с проектите , които ще бъдат стартирани в края на септември тази година и за които вече говорихме на  ФС в Елените, към вас се обръщам  като към преговарящи с Работодателя  синдикални  лидери и очаквам вашата подкрепа относно следното:

Схемите от оперативна програма Развитие на човешките ресурси , които представляват интерес за КНСБ, съответно и за НСФЕБ са:

НА път, Социални иновации в предприятията – фаза 2, Ново работно място, Първа работа, Развитие, …

Към момента НСФЕБ най-активно проявява интерес към програма НА ПЪТ, а това е така, защото хората го поискаха. Ваня изпрати инфо до всички, със сигурност сте се запознали, ако не – моля, прочетете. Аз няма да препращам вече известна информация, а ще продължа с вас от тук нататък.

Много от колегите ни пътуват ежедневно до и от работа ( в различни населени места) и ние като добри синдикалисти сме длъжни да инициираме подкрепа. В много от фирмите се е изплащала помощ в тази насока, но вече е минало. В други – никога не се е случвало.

Към момента информацията, която имаме е изпреварваща, защото старта на проекта ще бъде в края на септември. От направеното проучване във федерацията стана ясно, че има интерес. Дайте да го задоволим заедно.

Именно:

1.Направете проучване за нуждите и ги попълнете в изпратената ви вече от Ваня таблица;

2.Срещнете се с ръководството на фирмата(с тези, с които преговаряте) и го информирате за идеята ни ЗАЕДНО да подкрепим нуждите на хората и да помогнем всячески това да се случи. Имаме уверението на КНСБ за подкрепа. Целта е да се осигурят средства за път на работниците, за да запазят своята заетост.

3.На срещата  покажете инфо от таблицата с операциите  по ОП РЧР (Ваня я изпрати в мейл) – там достатъчно ясно са  посочени условията. За да покажете , че знаете повече от написаното, споделете с него следното: Проектът ще стартира през септември. Срокът за изготвянето му и за внасянето му ще бъде 1 (един) месец. Субсидирането е изцяло от и по  проекта, т.е. Работодателят  ще получи през следващия месец 100% от направените разходи за транспорт на работниците.

4. Проектът  може да възлиза на мин. 20 х.лв и макс 390 х лв.

Целим  насърчаване на географската мобилност.

5. Работодателят може да организира транспорта САМ или с други работодатели. Срокът на плащане на организирания транспорт е до 12 месеца.

6. Допустими са разходи за пътуване с микробус, автобус, леки коли в реален размер, но не повече от  0,65 лв/км за превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.

Моля, инициирайте среща с Работодателя скоро и го запознайте с идеята. Поднесете я като такава в негова полза – издигане на  имидж, авторитет, социален ангажимент, отношение към човешкия ресурс във фирмата, … вие знаете как, нали?

Ние като добри синдикални лидери не търсим единствено и само косури в Работодателя, а го информираме за иновации и го подкрепяме във вземането на разумни решения.

Все още се изготвя документацията , стъпките, правилата – когато са готови, ще ви ги изпратя и тях.

Сега имате достатъчно работа: да се срещнете с Работодателя и да го убедите колко е  добра идеята и как от него не се искат пари , а добронамереност. Утре на мен ми предстои такава среща в ЕВН, дано да успея!

Ето с какво сме по-различни: за пореден път НСФЕБ доказва, че има отношение към членовете си като към живи хора с още по-живи потребности.Така ще се множим, когато стигаме до всеки и до  потребностите му.

Със синдикален поздрав!

Роса  Соколова – Зам. председател НСФЕБ – КНСБ