На  24 юли 2012 год. в ЧЕЗ България  се проведе среща на ръководители на Дружеството с всички представени в него твото синдикати. От страна на НСФЕБ взеха участие – председателят на НСФЕБ – инж.Божидар Митев, Стойчо Кръстев –гл.юрисконсулт и Мария Калионска – председател на НСФЕБ в ЧЕЗ България.     Тема на срещата бе предстоящото преструктуриране на някои дейности в ЧЕЗ България и отражението му върху персонала на Дружеството. В хода на разговорите двете страни се уточниха, че няма да има съкратени работници и специалисти от Дружеството. Представителите на ръководството на Дружеството поеха ангажимент да организират допълнително обучение на служителите, за чиито длъжности се завишават професионалните изисквания. Категоричната позиция на синдикатите бе, че е недопустима замяната на безсрочни трудови договори  със срочни такива. Срещата протече в спокойна делова и конструктивна обстановка.