Писмо на зам.председателя на НСФЕБ Росица Соколова в изпълнение на взетите решения на Федералния съвет. За да видите текста на писмото моля кликнете тук.