УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На ФС г-жа Росица Соколова направи пояснения по проекта „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на  чл.57 а от Закона за насърчаване на заетостта, касаещ задълженията на работодателя и средствата, които му се предоставят за пътни на работниците и служителите , живеещи извън границите на населеното място по месторабота.

Желаещите от вас да ползват средства по тази програма, следва:

 

  1. Да се запознаят с Оперативната програма- операция „По-близо до работа” и „На път” и със Закона за насърчаване на заетостта Раздел ІХ – Защита и запазване на заетостта- Чл. 57а. (Нов – ДВ, бр. 26 от 2008 г.) На работодател, който осигурява ежедневен организиран транспорт за пътувания до работното място и обратно на разстояние до 100 км на територията на страната на наети работници и служители, живеещи извън границите на населеното място по месторабота, се предоставят месечно средства съгласно чл. 30а, ал. 2. Средствата се предоставят на работодателя за не повече от 12 месеца за едно и също заето лице….
  2. Да   попълнят прикачената таблица и я изпратят на имейла на г-жа Соколова- sokolova.nsfeb@gmail.com. За по-подробна информация и разяснения можете да й позвъните на моб.телефон № 0882 533 665.

За да се запознаете с Оперативната програма, моля кликнете тук.

Таблицата можете да изтеглите  от тук.