Решения   на ФС проведен на 13.06.2016г. Прикаченият файл можете да видите тук.

 

Препис-извлечение от протокола на заседанието на ФС проведен на 26.04.2012г. Прикаченият файл можете да видите тук.

 

Препис-извлечение от протокола на заседанието на ФС проведен на  22 юни 2012 г. Прикаченият файл можете да видите тук.

Решения   на ФС проведен на 12.06.2018г. Прикаченият файл можете да видите тук.