Станислав Георгиев Любомирски /отговоря за ЧЕЗ/

Образование – висше  – ТУ – гр.София,  специалност:ел.снабдяване и ел.обзавеждане.

Ползвани езици: руски и английски

Трудова дейност:

Трудовата си дейност започва от 1981г. в НИППИЕС „Енергопроект”; през 1992г. преминава на работа в Електроразпределение – Столично – ДМУД – Мерене НН; от 2007г. преминава към ЧЕЗ Разпределение България АД – „Мерене Ср.Н и Привилегировани п-ли”; от 2009г. заема длъжността експерт ЗБУР в отдел „УК”.

От 2003г. е член на  НСФЕБ и председател на синдикалната организация в Електроснабдяване „Столчно“. На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ – 22 юни 2012 год.  е избран за член на ИК на Федерацията.