Борислав Стефанов Стоянов /отговоря за ЕСО /

Образование – висше  – ВМЕИ – гр.Габрово,  специалност: машинен инженер

Ползвани езици: руски и английски

Трудова дейност:

Трудовата си дейност започва от юни 2000 г. в НЕК ЕАД, Предприятие МВН, а по-късно преминава в РС „ИОДТЕЕ”-Ловеч, като инспектор измерване на ел.енергия.

От 2001г. е член на  НСФЕБ и председател на синдикалната организация при ЕППР Ловеч, а по-късно и на сектор ИОЕЕК.      На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ – 22 юни 2012 год.  е избран за член на ИК на Федерацията