Пламен Христов Панайотов /отговоря за Енерго-про/

Образование – висше  – ТУ – гр.Варна,  специалност магистър инженер  „Електрически машини и апарати”; средно специално – ел.обзавеждане на промишлени предприятия – техникум по механотехника гр.Бургас.

Ползвани езици: руски и английски

Трудова дейност:

Трудовата си дейност започва от 1980г., като организатор производство в НПК „Черно море” и работи до 1987г. От 1987г. до 1990г. работи като технолог в МП „СЕМА” – ТУ Варна; от 1991 преминава на работа в Електроразпределение” Варна ,където работи като ръководител смяна ДАГ, ръководител дейност „Пласмент и Инкасо”, организатор пласментна дейност,а от 2006 г. е специалист доставки в Е.ОН България, където продължава да работи.

От 2006г. е член на  НСФЕБ. 2007г. е изпран за секретар на СО. От 2007г. е председател на организацията в Е.ОН България ЕАД – гр.Варна, а от 2012 г.  е регионален председател на НСФЕБ в Енергоо-про.  На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ – 22 юни 2012 год.  е избран за член на ИК на Федерацията.