Христо Николаев Петров /отговоря за ЕВН/

Образование – висше техническо – Висше Военно Въздушно Училище „Г.Бенковски” – гр.Долна Митрополия, специалност „Летателни апарати и авиационни двигатели”; средно специално – ел.обзавеждане на промишлени предприятия – техникум по механотехника гр.Бургас.

Ползвани езици: руски и английски

Трудова дейност:
Трудовата си дейност започва от 01.09.1996г., като инженер по самолета и двигателя във военна авиобаза Равнец,гр.Бургас-старши лейтенант от резерва на ВВС. От 21.10.2002г. преминава на работа в Електроразпределение – Ст.Загора, където работи като ел.монтьор, а от януари 2005 г. работи в ЕВН Електроразпределение, като ел.монтьор в КЕЦ Поморие.

От м.октомври 2010 г. е член на  НСФЕБ и е избран за председател на синдикалната организация КЕЦ Бургас и регионален председател на НСФЕБ.  На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ – 22 юни 2012 год.  е избран за член на ИК на Федерацията.