На 22 юни 2012 год. НСФЕБ проведе своето поредно заседание на Федералния съвет. Заседанието бе проведено в к.к. „Елените”- гр.Бургас. Членовете на съвета    обсъдиха  въпроси и набелязаха решения касаещи:Организационното укрепване на синдикалните организации – след направените изводи и поуки от преведената отчетно изборна кампания; Отчета за разходите по  Бюджета за  2011 г. и Бюджета за 2012 г. Предложен, обсъден и приет бе новият състав на Изпълнителния комитет на Федерацията. Направено бе представяне на проекти касаещи синдикалните членове. Специално внимание бе отделено на младите синдикални членове на възраст до 35 години. За тяхната защита, потребности, идеи и интереси, съвета взе решение към Федерацията да се изгради секция „Младежки форум”  към СНЦ „Младежки форум 21 век” – КНСБ, като за целта в сайта на Федерацията бъде открита нова секция „Младежки форум”. Вечерта участниците във Федералния съвет отбелязаха деня на енергетика, като сами организираха карнавално шествие и шоу програма. Решенията на съвета и снимките от честване празника  на енергетика  са поместени в   страницата на сайта –  Решения на ФС и Галерия.