Днес, 7 юни 2012 год. от 13,00 ч. в сградата на КНСБ – залата на 11 ет., се проведе среща-разговор на ръководството на НСФЕБ-КНСБ, синдикални членове на Федерацията – работници и служители в дружеството на ЧЕЗ България и топ мениджмънта на ЧЕЗ груп България. Участниците в срещата споделиха мнения за добри практики в електроенергетиката на РБългария, както и вижданията си за моментното състояние на ЧЕЗ груп в България. В открита и професионална атмосфера се обсъдиха и възможностите за общи действия и политики, с цел подобряване дейността на ЧЕЗ в интерес на потребители, работодател и енергетици. От страна на ЧЕЗ в срещата взеха участие гл.оперативен директор г-н Петър Баран, изп.директор на ЧЕЗ Разпределение г-н Стефан Апостолов, дирнектор Човешки ресурси г-жа Ваня Кънева и др.специалисти.