Уважаеми колеги, пълния текст на указанията, заявката за нощувка и данните за фактура можете да намерите на прикачения файл.