На 26 април 2012 г. в хотел „Родина“ – гр.София, се проведе Третият конгрес на Независима синдикална федерация на енергетиците в България /НСФЕБ/. Гости на конгреса бяха: президента на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите Валентин Никифоров и Николай Ненков и изп.секретар Пламен Нанков, председателят на УС на ББКЕ – Димитър Шевиков, председатели на синдикални федерации и др.  Делегатите на  ІІІ конгрес на НСФЕБ-КНСБ, избраха за председател на Федерацията инж.Божидар Митев. За председател на ЦКК бе избрана инж.Галина Бонева и за членове Петко Нейчев, Здравко Младенов, Наталия Ангелова и Мария Калионска.