Трети Конгрес на НСФЕБ – 26 април 2012 год.


Отчетен доклад
на Председателя на НСФЕБ инж. Божидар Митев за периода април 2007 г. – април 2012 г.гр.София, Конгресен център на хотел „Родина”. Прикаченият фаил можете да видите тук.

 

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА НСФЕБ –КНСБ за мандата  2012 – 2017 год. Прикаченият файл можете да видите тук.

 

Препис-извлечение от протокола на заседанието на ІІІ-тия Конгрес на НСФЕБ проведен на 26 април 2012 г. Протоколът можете да изтеглите от тук.