Протестната декларация на НСФЕБ-КНСБ можете да изтеглете от тук.