Уважаеми колеги,

В съответствие с решенията на ФС, срокът за провеждане на  отчетно-изборните събрания приключи. Все още някои от синдикалните организации не са  изпратили в Централата на Федерацията   протоколи и анкетни карти.

Препоръчаме Ви,  незабавно да подготвите и изпратите необходимите документи по факса: 02 981 87 61 или имейла – nsfeb@abv.bg

ПРОТОКОЛИ И АНКЕТНИ КАРТИ НЕ СМЕ ПОЛУЧИЛИ ОТ СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЕВН

Ø      КЕЦ ПРИМОРСКО

Ø      КЕЦ СТАРА ЗАГОРА

Ø      КЕЦ ЯМБОЛ

Ø      КЕЦ ПАЗАРДЖИК

Ø      ЕВН  ПЛОВДИВ

Ø      ЕВН СНАБДЯВАНЕ

Ø      ХАСКОВО

Е.ОН

Ø      Е.ОН АКАУНТ

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Ø      СО ПЕРНИК

Ø      СО ВИДИН

Ø      СО ВРАЦА

Ø      СО МОНТАНА

Ø      СО ЧЕЗ ЕЛЕКТРО

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

Ø      СО ПЕРНИК

Ø      СО ДУПНИЦА

ЕСО

Ø      МЕР МОНТАНА

Ø      МЕР ВИДИН

ТОПЛОФИКАЦИЯ

Ø      СО БОБОВ ДОЛ

Ø      СО СВИЛОЗА

Ø      СО МАРИЦА 3

Ø      СО ТР СОФИЯ ЦУ

Ø      СО ТР ЗЕМЛЯНЕ

Ø      СО  СОФИЯ ЦУ

Ø      СО Т-Я ПЕРНИК

СО ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ

ОЧАКВАМЕ АНКЕТНИ КАРТИ ОТ СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЕВН

Ø      ЕР БУРГАС ЦЕНТЪР

Ø      КЕЦ БУРГАС ЮГ

Ø      КЕЦ СЛИВЕН

Е.ОН

Ø      СО ШУМЕН

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Ø      СО ПИРДОП

Ø      СО САМОКОВ

Ø      СО ДУПНИЦА

Ø      СО КЮСТЕНДИЛ

Ø      СО ЛОВЕЧ

Ø      СО ЛУКОВИТ

Ø      СО ТЕТЕВЕН

Ø      СО ТРОЯН

Ø      СО СТОЛИЧНО

СО НА ЦУ НЕК

ЕСО

Ø      МЕР КЪРДЖАЛИ

Ø      МЕР ЛОВЕЧ

ТОПЛОФИКАЦИЯ

Ø      ПЛОВДИВ

Ø      БРИКЕЛ

Напомняме Ви, че примерният протокол можете на намерите в сайта – папка „Документи НСФЕБ” –Примерен протокол за отчетно изборно събрание, а анкетните карти от началната страница, статия  „ОИС-Анкетни карти за делегатите „.