След много различни по своя характер действия и решителната намеса на кмета на Столицата г-жа Йорданка Фандъкова, от днес 27.03.2012 г. зам.председателя на НСФЕБ инж.Милена Анева е възстановена на работа като дежурен инженер в ТЕЦ „София”. Благодарение на твърдостта и високия професионализъм на Милена, категоричната и единна реакция на работниците и служителите от „Топлофикация София ” ЕАД, подкрепена от ръководството на КНСБ и председателката на Съюза на транспортните синдикати към КНСБ  г-жа Екатерина Йорданова- общински съветник, заповедта за уволнение на колежката ни е отменена. Хвала на всички, които не се уплашиха и застанаха категорично зад Милена!