УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

При срещите с Вас по време на отчетно-изборните събрания постъпиха въпроси и предложения за организиране на екскурзии по време на празничните дни и отдиха през лятото. След направените проучвания, предлагаме на Вашето внимание възможност да бъдем заедно непосредствено след третия конгрес на Федерацията. За да видите предложението ни, моля кликнете тук.