УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Напомняме Ви за Решенията на Федералния съвет проведен на  17 юни 2011 год. –  т.7 „Право на представителство имат само организациите провели отчетно-изборни събрания до  16 март 2012 год., отчели членския си внос до м.февруари 2012 год. включително и издължили до 28.02.2012 год. по два лева/човек годишно „Солидарен фонд” за годините 2010 и 2011 год.… и т.9 -„Протоколите от събранията включващи новоизбраните синдикални ръководства и поименен списък на избраните делегати за конгреса на НСФЕБ се представят във Федерацията до 31.03.2012 год.”

Към днешна дата, в централата на Федерацията са изпратени протоколи от следните организации:

 

ЕВН: КЕЦ КАРНОБАТ и КЕЦ СЛИВЕН

ЕОН БЪЛГАРИЯ: – ВАРНА

ЕР ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: ЕР БОТЕВГРАД, ЕР ДУПНИЦА, ЕР САМОКОВ, ЕР ЛОВЕЧ, ЕР ТЕТЕВЕН и Дирекция мерене-Плевен.

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ: МОНТАНА, БЛАГОЕВГРАД и КЮСТЕНДИЛ

ЕСО: МЕР БЛАГОЕВГРАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ, МЕПР ПАЗАДРДЖИК, МЕПР КЪРДЖАЛИ и МЕР ШУМЕН

ТОПЛОФИКАЦИЯ: ПЛЕВЕН, ПЛОВДИВ и БРИКЕЛ

Имаме информация, че не малко организации са провели своите отчетно-изборни събрания, но не са изпратили протоколите  и отчетите на ревизионните комисии в Централата на Федерацията.

Както Ви е известно, мандатната комисия на 3-тия Конгрес ще работи с представени протоколи. Не представянето на протоколи  и отчети на РК ще лиши съответната организация от участие в Конгреса.

Правото на представителство към Конгреса изисква навременно отчитане на финансовите задължения. Решението на Федералният съвет поверява императивно изпълнение на членския внос и солидарния фонд.

След провеждане на отчетно-изборните събрания, следва за всеки делегат / по право, избран за делегат и резервните делегати/ да попълните анкетна карта   и ги изпратите в Централата на Федерацията. Анкетната карта можете да изтеглите от тук .