Във връзка с интерпретацията на Доклада за ранно предупреждение на ЕК и публичните внушения за неимоверен ръст на доходите от труд в България, който застрашавал финансовата стабилност на държавата и конкурентоспособността на икономиката й, КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ (КС) НА КНСБ ИЗРАЗЯВА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ, която можете да видите тук.