Предоставяме на вниманието Ви Наредбата за определяне на реда за установяване представителността на организациите на работниците и служителите и на работодателите и коментари на КНСБ по Наредбата и процедурата на преброяване, както и типовия единен протокол. Предлагаме Ви,  синдикалните председатели да направят копие на единния протокол след подписването му, който да изпратят в Централата на НСФЕБ.Приложените материали можете да изтеглите от тук.