Днес,03 февруари 2012 год. бе подписан  с много добри параметри  КТД на НЕК ЕАД. През следващата седмица предстои обсъждане на проект за план-сметка за разходите по СБКО. Очакванията са ни, че няма да има чувствителни промени на сега действащите параметри. Всичко договорено с НЕК почти на 100% ще се транспонира и в колективните договорености  и в  ЕСО ЕАД. За да видите текста на КТД, моля кликнете тук.