Днес, 03 февруари 2012 год. бе подписан с моного добри параметри нов КТД в НЕК ЕАД. Членовете на НСФЕБ могат да се запознаят със съдържанието му в закритата част на сайта.