Днес, 21 декември 2011 год. е сключен Браншов колективен трудов договор между: ББКЕ, НФЕ-КНСБ, ФЕ „Подкрепа“, НСФЕБ-КНСБ и ФАЕ „Подкрепа“. БКТД влиза в сила от 1 декември 2011 год. и е със срок на действие от 2/две/ години. За да видите договора, моля кликнете тук.