КОЛЕЖКИ И КОЛЕГИ,

 

Със свое решение Координационният съвет на КНСБ призова членовете на КНСБ към солидарна подкрепа на стачкуващите ни колеги от БДЖ. Безусловно българските железничари се нуждаят от подкрепа и ние енергетиците сме длъжни да им я дадем. Наближават Коледните и Новогодишни празници и ние нямаме право да оставим колегите ни и техните семейства да ги посрещнат в недоимък. Борбата, която те водят не е само за техния хляб и работни места. На мнение сме, че успехът или неуспехът на железничарската стачка ще е с трайни последици за синдикализма в България.

Изпълнителният комитет на НСФЕБ настоятелно ви предлага всички заедно да подкрепим колегите ни.

Нека всеки един от нас лично, или чрез синдикалната си организация подкрепи макар и само с един лев стачкуващите. Събраната или заделената от вас сума можете да преведете на известната ви сметка на името на г-жа Ив.Трендафилова в СИБАНК или внесете лично при колежката Силвия Прангова, при настаняването ви в х-л „Самоков”.

Призоваваме ви към незабавни действия

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ:

/ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ/