През изтичащото полугодие в НСФЕБ бяха учредени още няколко нови организации:EVN Център за услуги ЕООД – гр-Пловдив с председател Росица Соколова; ТР „София изток“ с председател Красимир Първанов; Е.ОН „Account“ – с председател Богомил Монев; Е.ОН ИТ България ЕООД  с председател Данаил Йорданов.Почивно дело- НЕК -гр.Бургас с председател – Стойчо Иванов и Мая Джамбазова председател на ЧЕЗ Разпределение България – гр.Самоков.  Колегите поздравяваме с Добре дошли!