Уважаеми колеги,

Приложени изпращаме ви Бланки за провеждане на допитване за участие в протестни и стачни действия организирани от КНСБ срещу повишаването на пенсионната възраст и отнемането на класа и Справка, която следва всеки председател да попълни за своята организация, след като обобщи данните от  бланката за проведеното допитване. Бланките се съхраняват от председателите на организации, а обобщената справка следва да изпратите по електронната поща, не по-късно от 4 декември 2011 год. За да изтеглите бланката за провеждане на  допитването, моля кликнете тук, а за справката за обобщане-тук.