Информираме ви за хода на преговорите на БКТД и очакваме вашите мнения по спорните текстове. За да видите текста на писмото на председателя на Федерацията инж.Божидар Митев, моля кликнете тук.