УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 15 ноември 2011 год. се проведе работна среща на председателите на четирите национално представени браншови Федерации в енергетиката, страна по Браншовия колективен трудов договор. В срещата, освен председателят на НСФЕБ-КНСБ, взеха участие господата Георги Петров, Мирослав Митовски и Владимир Владимиров.

Обсъди се състоянието на социалния диалог в бранша и най-вече очертаващия се провал на преговорите за нов БКТД.

Участниците в срещата се обединихме в становището си, че структурите на федерациите следва да засилят активността си в преговорите за нови фирмени колективни трудови договори, но в никакъв случай да не приемат параметри по-ниски от действащите в момента. Има достатъчно нормативни основания, които подкрепят една такава позиция.

С тревога констатирахме очевидно засиления антисиндикален натиск на всички нива в бранша. Общото ни мнение е, че на този натиск следва решително и твърдо заедно да се противопоставим с всички законни средства. За целта е необходимо да засилим комуникацията помежду ни, като председателите на основни организации не следва да предприемат нищо без предварително съгласуване с ръководствата на федерациите. Защото заедно можем повече и защото заедно ще успеем!

За понеделник /21.11.2011 год./ от 15,30 часа е насрочена нова среща на председателите на федерации с Управителния съвет на ББКЕ. Лично аз не очаквам чувствителна позитва промяна в позициите на работодателите на фона на случващото се в страната и поведението на управляващите.

НАСТОЯВАМ ДА ИЗРАЗИТЕ ВЪВ ФОРУМА В ЗАКРИТАТА ЧАСТ НА САЙТА МНЕНИЕТО СИ.

1. Да се съгласим ли с предложението на ББКЕ за намаляване на средствата за СБКО в размер до 10%?

2. Да приемем ли отказа на работодателите да създават условия за събиране на членски внос по ведомост?

3. Да подпишем ли БКТД с минималните отпуски предвидени в Кодекса на труда?

4. Да се откажем ли от защитите на синдикалните членове?

5. Тъй като отказа от конструктивно колективно-трудово договаряне е достатъчно и законно основание за всякакви синдикални действия, вие бихте ли участвали в организацията на една ефективна стачка в бранша и отделните му дружества?

Изпращаме Ви и материали на КНСБ, за да придобиете по-ясна представа за причините за нарастващото социално напрежение в страната.

С пожелания за повече активност от всички ни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ:

/ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ/