За да видите текста на примерния Протокол, моля кликнете тук.