Синдикалната организация на НСФЕБ в Е.ОН България създаде своя електронна  поща, чиито автор е синдикалиста Володя Василиев. Идеята на синдиката е всички членове да комуникират помежду си, като споделят мисли и чувства и обменят мнения и предложения по съществуващи и възникнали проблеми. Като начало Синдикалното ръководство изпраща писмо до УС на дружеството, с което предлага провеждане на среща на Съвета за социално сътрудничество и ръководството на Е.ОН България. За да видите съдържанието на писмото, моля кликнете тук.