На 03 ноември 2011 год. от 11,00 ч. в офиса на Централата на НСФЕБ ще се проведе заседание на ИК на Федерацията. Ще бъдат обсъдени организационни въпроси свързани с: предстоящото колективно договаряне  и състоянието на социалния диалог в различните дружества, организацията по провеждането на Федералния съвет, рекламната кампания и др. За да видите писмото за насроченото заседание, моля кликнете тук.