На 18.10.2011 год. НСФЕБ-КНСБ организира среща с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и структурите на Федерацията в „Топлофикация София“ ЕАД. В срещата ръководена от г-жа Милена Анева-зам.председател  на НСФЕБ взеха участие и г-жа Екатерина Йорданова-председател на СТСБ-КНСБ и общински съветник, г-жа Ирина Савина-зам.кмет, инж.Божидар Митев-председател на НСФЕБ и над 150 работници и служители от дружеството. На срещата продължила повече от час гостите отговориха на въпроси свързани с бъдещото развитие на дружеството и наболелите проблеми на работещите в него. Г-жа Фандъкова прие поканата на работниците да посети ТЕЦ „София“, вече като новия кмет на София.