На 19.10.2011 год. в сградата на ЕВН-гр.Пловдив се проведе среща между представителите на синдикалните организации в групата и работодателя. Обсъдени са въпроси свързани с увеличаване на РЗ; моментното състояние на средствата по СБКО и доставката на работно облекло. Синдикатите не са приели предложеното от работодателя увеличение на работните заплати от 01.01.2012 г. с 3,3%, което компенсира само инфлацията за периода от 01.10.2010г. до 30.09.2011 год.