Писмо чрез г-н Бойко Коцев-ръководител на постоянното представителство на РБългария към ЕК до

г-жа Кони Хедергаард-европейски комисар по климатичните промени ЕК и г-н Йос Делбеке-ген.директор ГД „Климатични промени“ ЕС. За да видите пълният текст на писмото, моля кликнете тук.