Във връзка със ситуацията в ЕВН, Председателят на Федерацията и гл.юрисконсулт се обръщат с открито писмо към всички членове на НСФЕБ в ЕВН. За да видите текста на откритото писмо, моля кликнете тук.