Отговор от зам.министъра на Министерство на икономиката, енерлгетиката и туризма /МИЕТ/ на писмо на НСФЕБ от 12.08.2011 год. За да видите текста на писмото, моля кликнете тук.