Уважаеми колеги, приложено ви изпращам писмо под формата на напомняне кои сме, какво правим, къде сме, как се случват/ не случват нещата ,…. Като предлагам същото да се дописва от нашите синдикални лидери и членове – предизвиквам ви и на творчество, и на дебат, … защо не?

Пишете в сайта – „синдикални новини”

Роса Соколова – Зам. председател НСФЕБ – КНСБ

За да видите писмото, моля кликнете тук.