Между представителните браншови синдикални структури в енергетиката и Българска браншова камара на енергетиците е постигнато съгласие и са договорени минимални осигурителни доходи /прагове/ по основни икономически дейности за 2012 год.по икономически дейности, съгласно НКИД.  За да видите таблицата, моля кликнете тук.